Komunikaty 2019

ZAWODY STRZELECKIE o „ Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej”

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY WAŁBRZYCH

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WAWRZYNOWYCH

ZAWODACH STRZELECKICH

o Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej”

 

rozgrywanych dnia 7 lipca 20191.Zawody odbywają się na strzelnicy KŁ TUR w Biernacicach koło Ziębic według poniższego porządku:

godz. 8.00-8.30 rejestracja i wydawanie numerów startowych,

godz. 8.30-8.45 otwarcie zawodów i odprawa zawodników, godz. 9.00 – rozpoczęcie strzelań konkursowych

Ilość zawodników ograniczona jest do 120 osób. O przyjęciu decyduje kolejność opłacenia wpisowego.

Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 160 zł na nasz numer rachunku bankowego:35 1090 2271 0000 0005 8400 0564 w terminie do dnia 1 lipca. Na przelewie należy podać: Imię, nazwisko,klasę strzelecką.Pełen regulamin zawodów znaduje się na stronie internetowej ZO PZŁ w Wałbrzychu.

  • Czytane: 98 razy

EXTREME WEEKEND

EXTREME WEEKEND - EKSTREMALNY DZIKOBIEG

  • Czytane: 65 razy

III PUCHAR NORMY 8 CZERWCA 2019

Wpisowe na zawody wynosi 150 zł
płatne do dnia 31 maja 2019 roku 
przelewem na konto 
Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie, 
nr konta: PKO SA 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088

  • Czytane: 245 razy

Ważne zmiany w szkoleniach

Ważne zmiany w szkoleniach. Kolejne zdecydowane działania Zarządu Głównego

Od deklaracji do czynów. Zgodnie z zapowiedziami Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wprowadza kolejne ważne zmiany. Wśród kilkudziesięciu uchwał podjętych przez Zarząd na posiedzeniu 20 maja, znalazły się te najważniejsze – dotyczące kluczowych zmian w zakresie szkoleń. Obniżamy ich cenę, ale też ujednolicamy program i sposób nauczania. Opłaty za kursy będą niższe i identyczne w całym kraju. Zweryfikujemy także kompetencje lektorów prowadzących zajęcia.

Zmiany w szkoleniach to jeden z priorytetów zapowiedzianych zarówno przez Łowczego Krajowego, jak i Zarząd Głównego PZŁ. Władze Związku regularnie wsłuchują się w głos myśliwych. Po pierwszych zmianach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, czas na kolejne kroki.

Uchwały przyjęte podczas poniedziałkowego posiedzenia Zarządu Głównego otwierają drogę do gruntownej przebudowy systemu szkoleń dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego i selekcjonerów. To przede wszystkim ujednolicenie, a zarazem obniżenie kosztów kursów, jak też weryfikacja i dostosowania do najnowocześniejszych standardów programu i materiałów szkoleniowych.

Uchwały wprowadzają instrukcję szkolenia i egzaminowania w Polskim Związku Łowieckim, oraz powoływania wykładowców. Dzięki nim proces ten będziemy maksymalnie przejrzysty i czytelny dla wszystkich członków naszej organizacji.

Zarząd Główny wprowadza także wytyczne dotyczące ustalania i bilansowania kosztów szkoleń i egzaminów dla nowo wstępujących i selekcjonerów. Chcemy, by opłaty za kursy były niższe i identyczne w całym kraju (dla nowo wstępujących nie mogą przekroczyć 1/3 średniej krajowej, zaś dla selekcjonerów nie mogą przekroczyć 10% średniej krajowej).

Skuteczne szkolenie, a w konsekwencji pozytywnie zdany egzamin, nie jest możliwe bez najwyższej jakości podręczników i materiałów dydaktycznych. Podjęta dziś uchwała wprowadza wykaz obowiązkowych podręczników (z pięciu obowiązujących pozostają tylko dwa) i innych materiałów dydaktycznych na kursach dla nowo wstępujących i selekcjonerów. Dzięki korzystaniu ze sprawdzonych materiałów, poziom kursów będzie w całym kraju równie wysoki.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, to kolejne zamiany w Polskim Związku Łowieckim, które mają doprowadzić do tego, aby siłą naszej organizacji byli jej członkowie.

 

  • Czytane: 147 razy

Hubertus Ogólnopolski 2019 w Zamościu. Zapraszamy!

Hubertus Ogólnopolski 2019 w Zamościu. Zapraszamy!

Już dziś, z wielką przyjemnością, chcemy zaprosić do Zamościa, który w dniach 4-6 października 2019 roku będzie "stolicą łowiectwa" oraz miejscem obchodów Hubertusa Ogólnopolskiego.

Miasto Zamość ze swoją wielowiekową historią i pięknymi zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest miejscem, które warto zobaczyć i odwiedzić. To miejsce wyjątkowo wiąże się z historią łowiectwa w Polsce, przywołując pamiętne łowy króla Polski Stefana Batorego, które opisywał w poematach Jan Kochanowski.

Podczas obchodów Hubertusa 2019 zaprezentujemy wszystko to, co piękne w naszej renesansowej "Padwie Północy" oraz regionie jakim jest Roztocze.

Szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce. Wszystkim, którzy zechcą zaprezentować swoją pasję, działalność łowiecką lub tradycję swojego regionu udostępnimy odpowiednie miejsce wystawowe.

Specjalnie dla goście przygotowana została atrakcyjna oferta noclegowa i możliwość zwiedzania, tak by jak najlepiej poznać urokliwe uliczki i podwórza Starego Miasta oraz odtworzoną fortyfikację Twierdzy Zamość.

Spotkajmy się w październiku na naszym wspólnym święcie! Do zobaczenia.

Darz Bór!

Wszelkie dodatkowe informacje, rezerwacja miejsc noclegowych, miejsc wystawienniczych dostępne są w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu, ul. Jasna 11 lub pod numerem telefonu 84 638 47 52.

 

  • Czytane: 85 razy
Subscribe to this RSS feed

Newsletter