Buy Sildenafil Citrate 20 mg Cheapest Prices 2018. Best Offers For Viagra. Viagra 20 mg and 10 mg. Cheapest Prices 2018. Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Customer Service. Academic dishonesty is a big No No and that generic viagra 20 mg will get sildenafil citrate 20 mg you dismissed in a hurry leave alone the embarrassment Sildenafil 20 mg buy online or buy online Cialis 20 mg cheap price Order Cialis 20 mg 100 Tablets for Lowest Prices at ViaBestBuy. Buy Generic Cialis 20mg Tadalafil 100 Pills Online. Fast Shipping, Big Discounts on Purchase with Bitcoin Buy Cialis 20 mg. Before you buy Cialis, check the cheap offer on Generic Cialis from authorised, on-line pharmacy in the U.S., Canada, and worldwide. Summer 2017 price discount. Hurry up! FDA Approved Pills Cialis For Sale Online. Lowest Prices, Fast Shipping, Brand and Generic Cialis in Stock. Doses 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 60mg in Stock.
Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Buy online Cialis 20 mg cheap price Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Cialis 20 mg Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription

Komunikaty 2018 (Archiwalne)

Komunikat nr 7/2018

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że rozpoczyna się następny roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich i OHZ tj. 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. obejmujący ochroną odpowiedzialność cywilną kół łowieckich z tytułu prowadzenia działalności statutowo –gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia, organizacji polowań, szkoleń i innych działań związanych z gospodarką łowiecką. Na ten sezon warunki ulegają zmianie, i do dyspozycji kół łowieckich zostało przygotowanych sześć wariantów sum gwarancyjnych, które koła łowieckie, w zależności od wielkości, ilości i jakości terenów obwodów łowieckich, powinny dobrać aby zapewnić bezpieczeństwo swojego funkcjonowania. Przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Łowieckie i Statutu PZŁ Koła łowieckie mają obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działań związanych z gospodarką łowiecką. Poniżej warianty wyboru:

  • Wariant I – składka roczna od koła wynosi 450 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł
  • Wariant II – składka roczna od koła wynosi 600 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł
  • Wariant III – składka roczna od koła wynosi 720 zł przy sumie gwarancyjnej 800 000 zł
  • Wariant IV - składka roczna od koła wynosi 850 zł  przy sumie gwarancyjnej 1 000 000 zł
  • Wariant V - składka roczna od koła wynosi 980 zł  przy sumie gwarancyjnej 1 500 000 zł
  • Wariant VI - składka roczna od koła wynosi 1300 zł  przy sumie gwarancyjnej 2 000 000 zł

Do dnia 26 września 2018 r. zobowiązujemy koła do przekazania informacji o wyborze innego wariantu ubezpieczenia niż wariant podstawowy (tj. Wariant I – 450 zł). Roczną składkę ubezpieczeniową OC Koła w wybranym wariancie należy przekazać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie do dnia 14 października 2018 r.

Nr konta: 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla każdego koła łowieckiego zostanie potwierdzony  polisą ubezpieczeniową/certyfikatem w terminie 10.11.2018r. W załączeniu przekazujemy wyciąg z umowy generalnej dotyczący zakresu ochrony ubezpieczenia.

2.  Na prośbę Inspekcji Weterynaryjnej Małopolskiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że coroczna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie będzie przeprowadza poprzez samolotowe zrzuty szczepionki oraz wyłożenia ręczne w dniach od 27 września do 6 października 2018r.  W związku z powyższym w trakcie szczepień oraz w okresie jednego miesiąca po ich zakończeniu zawiesza się pozyskiwanie i dostarczanie odstrzelonych lisów do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, celem realizacji badań monitoringowych w kierunku wścieklizny (Dz. U. z 2005r. nr 13 poz., 103 – Rozp. Min. Roln. I Roz. Wsi z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie zwalczania wścieklizny. Po raz kolejny kierujemy prośbę do wszystkich kół łowieckich o współpracę z PIW w ręcznym wykładaniu szczepionki.

3. Informujemy, że w dniu 13 października 2018r. w miejscowości Machowa w Rancho „Dolina Pstrąga”, odbędzie się VI Hubertus Okręgu Tarnowskiego.  Uroczystość rozpocznie hubertowska msza polowa o godz. 13.00. W związku z powyższym Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy serdecznie zapraszają Zarządy Kół Łowieckich wraz z członkami kół oraz sympatyków łowiectwa do wzięcia udziału.  Stosowne zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane  pocztą w najbliższym czasie. Mając na uwadze doniosły charakter tegorocznego Hubertusa związany z jubileuszem 95 –lecia PZŁ oraz 100 – leciem Niepodległości Polski proszę wszystkie Koła o mobilizację w zorganizowaniu pocztów sztandarowych.

4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w dniach 05- 15 października 2018r.  organizuje szkolenie w celu uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania. Rozpoczęcie szkolenia 2 października o godz. 15.00 w siedzibie tut. ZO. Zapraszamy zainteresowanych.

  • Data dokumentu: czwartek, 20 wrzesień 2018

Newsletter