Komunikaty 2018 (Archiwalne)

Komunikat nr 7/2018

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że rozpoczyna się następny roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich i OHZ tj. 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. obejmujący ochroną odpowiedzialność cywilną kół łowieckich z tytułu prowadzenia działalności statutowo –gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia, organizacji polowań, szkoleń i innych działań związanych z gospodarką łowiecką. Na ten sezon warunki ulegają zmianie, i do dyspozycji kół łowieckich zostało przygotowanych sześć wariantów sum gwarancyjnych, które koła łowieckie, w zależności od wielkości, ilości i jakości terenów obwodów łowieckich, powinny dobrać aby zapewnić bezpieczeństwo swojego funkcjonowania. Przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Łowieckie i Statutu PZŁ Koła łowieckie mają obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działań związanych z gospodarką łowiecką. Poniżej warianty wyboru:

  • Wariant I – składka roczna od koła wynosi 450 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł
  • Wariant II – składka roczna od koła wynosi 600 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł
  • Wariant III – składka roczna od koła wynosi 720 zł przy sumie gwarancyjnej 800 000 zł
  • Wariant IV - składka roczna od koła wynosi 850 zł  przy sumie gwarancyjnej 1 000 000 zł
  • Wariant V - składka roczna od koła wynosi 980 zł  przy sumie gwarancyjnej 1 500 000 zł
  • Wariant VI - składka roczna od koła wynosi 1300 zł  przy sumie gwarancyjnej 2 000 000 zł

Do dnia 26 września 2018 r. zobowiązujemy koła do przekazania informacji o wyborze innego wariantu ubezpieczenia niż wariant podstawowy (tj. Wariant I – 450 zł). Roczną składkę ubezpieczeniową OC Koła w wybranym wariancie należy przekazać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie do dnia 14 października 2018 r.

Nr konta: 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla każdego koła łowieckiego zostanie potwierdzony  polisą ubezpieczeniową/certyfikatem w terminie 10.11.2018r. W załączeniu przekazujemy wyciąg z umowy generalnej dotyczący zakresu ochrony ubezpieczenia.

2.  Na prośbę Inspekcji Weterynaryjnej Małopolskiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że coroczna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie będzie przeprowadza poprzez samolotowe zrzuty szczepionki oraz wyłożenia ręczne w dniach od 27 września do 6 października 2018r.  W związku z powyższym w trakcie szczepień oraz w okresie jednego miesiąca po ich zakończeniu zawiesza się pozyskiwanie i dostarczanie odstrzelonych lisów do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, celem realizacji badań monitoringowych w kierunku wścieklizny (Dz. U. z 2005r. nr 13 poz., 103 – Rozp. Min. Roln. I Roz. Wsi z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie zwalczania wścieklizny. Po raz kolejny kierujemy prośbę do wszystkich kół łowieckich o współpracę z PIW w ręcznym wykładaniu szczepionki.

3. Informujemy, że w dniu 13 października 2018r. w miejscowości Machowa w Rancho „Dolina Pstrąga”, odbędzie się VI Hubertus Okręgu Tarnowskiego.  Uroczystość rozpocznie hubertowska msza polowa o godz. 13.00. W związku z powyższym Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy serdecznie zapraszają Zarządy Kół Łowieckich wraz z członkami kół oraz sympatyków łowiectwa do wzięcia udziału.  Stosowne zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane  pocztą w najbliższym czasie. Mając na uwadze doniosły charakter tegorocznego Hubertusa związany z jubileuszem 95 –lecia PZŁ oraz 100 – leciem Niepodległości Polski proszę wszystkie Koła o mobilizację w zorganizowaniu pocztów sztandarowych.

4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w dniach 05- 15 października 2018r.  organizuje szkolenie w celu uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania. Rozpoczęcie szkolenia 2 października o godz. 15.00 w siedzibie tut. ZO. Zapraszamy zainteresowanych.

  • Data dokumentu: czwartek, 20 wrzesień 2018

Newsletter