Buy Sildenafil Citrate 20 mg Cheapest Prices 2018. Best Offers For Viagra. Viagra 20 mg and 10 mg. Cheapest Prices 2018. Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Customer Service. Academic dishonesty is a big No No and that generic viagra 20 mg will get sildenafil citrate 20 mg you dismissed in a hurry leave alone the embarrassment Sildenafil 20 mg buy online or buy online Cialis 20 mg cheap price Order Cialis 20 mg 100 Tablets for Lowest Prices at ViaBestBuy. Buy Generic Cialis 20mg Tadalafil 100 Pills Online. Fast Shipping, Big Discounts on Purchase with Bitcoin Buy Cialis 20 mg. Before you buy Cialis, check the cheap offer on Generic Cialis from authorised, on-line pharmacy in the U.S., Canada, and worldwide. Summer 2017 price discount. Hurry up! FDA Approved Pills Cialis For Sale Online. Lowest Prices, Fast Shipping, Brand and Generic Cialis in Stock. Doses 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 60mg in Stock.
Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Buy online Cialis 20 mg cheap price Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Cialis 20 mg Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription

Komunikaty 2018 (Archiwalne)

Komunikat nr 6/2018

  1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w załączeniu przesyła Pismo Łowczego Krajowego oraz pismo Głównego Lekarza Weterynarii wraz załącznikiem, w zakresie wytycznych dotyczących nowych zasad bioasekuracji myśliwych, które będą obowiązywać od 10 sierpnia 2018 roku.
  2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że zmienia się ostateczny termin obowiązku nadsyłania zestawień przez zarządy okręgowe do Zarządu Głównego PZŁ dotyczących redukcji populacji dzików z uwagi na zagrożenie ASF z 12 na 10 dzień każdego miesiąca. W związku z tym zobowiązujemy dzierżawców obwodów łowieckich do przekazywania sprawozdania z pozyskania dzików i wyciągu z ewidencji wyjść na polowania indywidualne do 8 dnia każdego miesiąca (za poprzedni miesiąc). Bardzo prosimy o zastosowanie się do nowego terminu. Ponadto w nadsyłanych sprawozdaniach proszę uwzględnić nową pozycję  "odstrzał sanitarny", oraz dodatkowo przekazać powyższe dane za kwiecień, maj i czerwiec 2018 roku. Przypominamy o konieczności podawania informacji odnośnie liczby myśliwych, którzy korzystali z dni urlopowych z przeznaczeniem na odstrzał sanitarny oraz liczbę tych dni.
  3. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w załączeniu przesyła pismo Łowczego Krajowego dotyczące ustawowego zakazu udziału w polowaniach dzieci do lat 18, oraz wytyczne odnośnie publikacji zdjęć z polowań na portalach społecznościowych, z prośbą
    o zapoznanie się i realizację.
  4. Informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (podpisanej w dniu 26.07.2018 r.) ulegnie zmianie procedura szacowania szkód łowieckich. Szczegóły w załączniku.
  5. W dniu 27 sierpnia 2018 r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego w turze jesiennej.

Newsletter