Komunikaty 2018 (Archiwalne)

Komunikat nr 6/2018

  1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w załączeniu przesyła Pismo Łowczego Krajowego oraz pismo Głównego Lekarza Weterynarii wraz załącznikiem, w zakresie wytycznych dotyczących nowych zasad bioasekuracji myśliwych, które będą obowiązywać od 10 sierpnia 2018 roku.
  2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że zmienia się ostateczny termin obowiązku nadsyłania zestawień przez zarządy okręgowe do Zarządu Głównego PZŁ dotyczących redukcji populacji dzików z uwagi na zagrożenie ASF z 12 na 10 dzień każdego miesiąca. W związku z tym zobowiązujemy dzierżawców obwodów łowieckich do przekazywania sprawozdania z pozyskania dzików i wyciągu z ewidencji wyjść na polowania indywidualne do 8 dnia każdego miesiąca (za poprzedni miesiąc). Bardzo prosimy o zastosowanie się do nowego terminu. Ponadto w nadsyłanych sprawozdaniach proszę uwzględnić nową pozycję  "odstrzał sanitarny", oraz dodatkowo przekazać powyższe dane za kwiecień, maj i czerwiec 2018 roku. Przypominamy o konieczności podawania informacji odnośnie liczby myśliwych, którzy korzystali z dni urlopowych z przeznaczeniem na odstrzał sanitarny oraz liczbę tych dni.
  3. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w załączeniu przesyła pismo Łowczego Krajowego dotyczące ustawowego zakazu udziału w polowaniach dzieci do lat 18, oraz wytyczne odnośnie publikacji zdjęć z polowań na portalach społecznościowych, z prośbą
    o zapoznanie się i realizację.
  4. Informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (podpisanej w dniu 26.07.2018 r.) ulegnie zmianie procedura szacowania szkód łowieckich. Szczegóły w załączniku.
  5. W dniu 27 sierpnia 2018 r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego w turze jesiennej.

Newsletter