Buy Sildenafil Citrate 20 mg Cheapest Prices 2018. Best Offers For Viagra. Viagra 20 mg and 10 mg. Cheapest Prices 2018. Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Customer Service. Academic dishonesty is a big No No and that generic viagra 20 mg will get sildenafil citrate 20 mg you dismissed in a hurry leave alone the embarrassment Sildenafil 20 mg buy online or buy online Cialis 20 mg cheap price Order Cialis 20 mg 100 Tablets for Lowest Prices at ViaBestBuy. Buy Generic Cialis 20mg Tadalafil 100 Pills Online. Fast Shipping, Big Discounts on Purchase with Bitcoin Buy Cialis 20 mg. Before you buy Cialis, check the cheap offer on Generic Cialis from authorised, on-line pharmacy in the U.S., Canada, and worldwide. Summer 2017 price discount. Hurry up! FDA Approved Pills Cialis For Sale Online. Lowest Prices, Fast Shipping, Brand and Generic Cialis in Stock. Doses 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 60mg in Stock.
Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Buy online Cialis 20 mg cheap price Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Cialis 20 mg Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription

Aktualności

IV Międzygminny Konkurs „Na leśnych tropach”

  • Czytane 790 razy

IV Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Na leśnych tropach”  dla szkół podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową  w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach odbył się 17 listopada 2017r.  Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Vice Starosta Tarnowski Zbigniew Karciński Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie Krzysztof Łazowski.

W przyrodniczej rywalizacji, ze  znajomości gatunków ssaków łownych naszych lasów, rozpoznawania tropów, posługiwania się terminologią myśliwską uczestniczyło 12 szkół: Bistuszowa, Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice,  Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Siekierczyna, Zakliczyn. Szkoły reprezentowane były przez 24 uczniów klas IV – VI.

W etapie międzygminnym szkoły, tradycyjnie już, rywalizują o najlepszy wynik: uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości, rozpoznawali gatunki ssaków łownych na przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego ze szkoły w Paleśnicy,  opisywali stosując terminologię myśliwską sylwetki zwierzyny łownej, rozpoznawali tropy zwierząt. Uczniowie zmierzyli się również z trudnym zadaniem przygotowanym przez  leśnika a zarazem myśliwego Marka Malinowskiego – otrzymali  do rozpoznania 10 głosów leśnych zwierząt. Konkurs w dużym stopniu sprawdzał wiedzę praktyczną uczniów, ich zdolności  obserwacyjne i umiejętność współpracy w zespole.

O końcowym rezultacie i miejscu poszczególnych szkół zdecydowały indywidualne wyniki uczniów oraz efekty  pracy zespołowej. Poziom zmagań był bardzo wyrównany, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością materiału przewidzianego regulaminem konkursu i niewielką różnicą punktów rozstrzygnęła się rywalizacja  o zwycięstwo w konkursie:

Kategoria: Najlepszy zespół reprezentujący szkołę.

  • 1 miejsce: Szkoła Podstawowa w Paleśnicy reprezentowana przez Bartłomieja Martykę i Kacpra Szewczyka – drużyna uzyskała 139 pkt
  • 2 miejsce: Szkoła Podstawowa w Faściszowej reprezentowana przez Jakuba Śledzia i Jakuba Truchana – drużyna uzyskała 129 pkt
  • 3 miejsce: Szkoła Podstawowa w Gromniku reprezentowana przez Julię Uchwat i Katarzynę Łyżwę – drużyna uzyskała 129 pkt

O drugim i trzecim miejscu zadecydowała dogrywka przeprowadzona przez Pana Marka Malinowskiego. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.

Kategoria: Najlepszy uczestnik konkursu na podstawie indywidualnego testu.

  • 1 miejsce: Kacper Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Paleśnicy - 47 pkt na 48 pkt max
  • 2  miejsce: Katarzyna Łyżwa - Szkoła Podstawowa w Gromniku - 45 pkt
  • 3 miejsce: Bartłomiej Martyka - Szkoła Podstawowa w Paleśnicy - 45 pkt ; o  drugie i trzecie miejsce przeprowadzono dogrywkę ponieważ 2 uczestników w teście uzyskało ten sam wynik. Dogrywka wyłoniła ostatecznie laureata 2 i  3 miejsca.

Zwycięzcą, w bardzo trudnym zadaniu rozpoznania głosów zwierząt leśnych, został bezkonkurencyjny Kacper Dudowicz uczeń Szkoły Podstawowej w Ryglicach rozpoznał bezbłędnie wszystkie usłyszane zwierzęta. Osiągane wysokie wyniki przez wszystkich uczestników świadczą, że uczniowie bardzo dobrze są przygotowani do konkursu a tematyka jest dla nich bardzo ciekawa.

Nadleśnictwo Gromnik ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów, a  każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Nie zapomniano też o poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Nagrody w konkursie  wręczali: Vice Starosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Eugeniusz Piech,  Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie Krzysztof Łazowski , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paleśnicy  Agnieszka Pomikło. Wiele starań w przygotowanie i organizację konkursu włożył, reprezentujący Nadleśnictwo Gromnik, mgr inż. Marek Malinowski, który przewodniczył Komisji Konkursowej i pełnił merytoryczny nadzór nad konkursem.

Szkoła Podstawowa w Paleśnicy przygotowała organizacyjnie część konkursową, a  nad jej przebiegiem czuwały nauczycielki: Krystyna Michałek i Anna Moj - szkolny koordynator konkursu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Paleśnicy dziękuje Nadleśnictwu Gromnik za merytoryczny patronat nad konkursem, atrakcyjne nagrody i wsparcie organizacyjne oraz  Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach wraz z pracownikami za udostępnienie sal i pomoc w przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby konkursu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, rodzicom, którzy pomogli organizacyjnie , aby konkurs przebiegł bezpiecznie i w miłej atmosferze.

Newsletter