Buy Sildenafil Citrate 20 mg Cheapest Prices 2018. Best Offers For Viagra. Viagra 20 mg and 10 mg. Cheapest Prices 2018. Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Customer Service. Academic dishonesty is a big No No and that generic viagra 20 mg will get sildenafil citrate 20 mg you dismissed in a hurry leave alone the embarrassment Sildenafil 20 mg buy online or buy online Cialis 20 mg cheap price Order Cialis 20 mg 100 Tablets for Lowest Prices at ViaBestBuy. Buy Generic Cialis 20mg Tadalafil 100 Pills Online. Fast Shipping, Big Discounts on Purchase with Bitcoin Buy Cialis 20 mg. Before you buy Cialis, check the cheap offer on Generic Cialis from authorised, on-line pharmacy in the U.S., Canada, and worldwide. Summer 2017 price discount. Hurry up! FDA Approved Pills Cialis For Sale Online. Lowest Prices, Fast Shipping, Brand and Generic Cialis in Stock. Doses 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 60mg in Stock.
Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Buy online Cialis 20 mg cheap price Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Cialis 20 mg Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription

Aktualności

Powiadomienie o szkoleniu

  • Czytane 1435 razy

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie, uprzejmie informuje, że dnia 27 lutego 2016 r. o godz. 16 00 (poniedziałek) w sali narad tut. ZO rozpoczyna się szkolenie w celu uzyskania podstawowych uprawnień łowieckich. Wykłady wstępnie zaplanowano na 6 tygodni w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek rozpoczynając pierwszy wykład w dniu 27 lutego, zaś treningi strzeleckie odbywać się będą w soboty. Nadmieniamy także, iż egzaminy odbędą się w dwóch terminach: w kwietniu i w czerwcu - zgodnie z terminem zakończenia rocznego stażu łowieckiego przez stażystów. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedłożony na pierwszych zajęciach. Całkowita kwota odpłatności za szkolenie wynosi 1230,00 zł, na którą składają się:

  • Przeprowadzenie wykładów
  • Treningi strzeleckie (rzutki, instruktorzy)
  • Materiały edukacyjne (podręczniki)
  • Organizacja egzaminów (pisemny, ustny, strzelecki)
  • Koszty administracyjne.

Należność należy wpłacić na konto ZO PZŁ w Tarnowie: 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088 lub w kasie do dnia 20.02.2017 r.
Wpłata wyżej wymienionej kwoty jest równocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz Bór”
Krzysztof Łazowski
Łowczy Okręgowy

Newsletter